Posts in Novinky
Singularch: KOSMOS Architects (RU)

K O S M O S je ateliér založený v Moskve mladými architektmi Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext, a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.

Read More
Novinky, UdalostiMárk Mátis
Singularch: ORA (CZ)

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej.

Read More
Udalosti, NovinkyMárk Mátis
MANIFEST

Príďte s nami spoločne otvoriť nový akademický rok na Fakulte Architektúry, privítať našich najmladších nových kolegov, alebo sa zoznámiť so staršími spolužiakmi, architektmi/dizajnérmi a spoločne sa zabaviť 25. septembra už siedmy rok na MANIFEST v priestoroch Fakulty architektúry.

Read More
51N4E

Architektonická prax so sídlom v Bruseli 51N4E - ktorej názov sa odvoláva na geografické súradnice hlavného mesta - zahŕňa neustále sa vyvíjajúcu krajinu a politickú realitu mesta, pričom čelí pomalému tempu architektonického a urbanistického plánovania založeného na otvorenom procese, ktorý sa točí okolo neustáleho dialógu a experimentovania .

Read More
NovinkyMárk Mátis
Nová stránka!

Po dlhej dobe sme sa rozhodli, že obnovíme našu dlho spiacu stránku. Na našom novom webe nájdete informácie o nasledujúcich udalostiach a projektoch, pričom sa budeme snažiť obsah občas aj spestriť o dobré čítanie.

Read More
NovinkyMárk Mátis
Prednáška Patrika Schumachera

Patrik Schumacher je vedúci londýnskeho ateliéru Zaha Hadid Architects. Spolu so Zahou Hadid zadefinovali prúd „parametrickej“ architektúry, ktorá sa pri tvorbe opiera o algoritmy reagujúce na prírodné parametre ako napríklad trajektória slnka, sila vetra,

Read More
AKO SA TO: PREZENTUJE 2

AKO SA TO: PREZENTUJE 2 je prednáška o tom, aká dôležitá je správna prezentácia pre celkový úspech projektu. O správnej prezentácii, grafickej úprave a marketingu hovoril druhý večer Martin Jenča aka Žltý zo štúdia MILK. Prednáška sa uskutočnila vo štvrtok 5.12.2013 na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Read More
Novinky, UdalostiMárk Mátis
AKO SA TO: PREZENTUJE

AKO SA TO: PREZENTUJE bola prednáška o tom, aká dôležitá je správna prezentácia pre celkový úspech projektu. O správnej prezentácii, grafickej úprave a marketingu hovorili Juraj Vaculík z Made by Vaculik a architekt Matúš Vallo z Vallo Sadovsky Architects.

Read More