Posts in Udalosti
Singularch: KOSMOS Architects (RU)

K O S M O S je ateliér založený v Moskve mladými architektmi Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext, a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.

Read More
Novinky, UdalostiMárk Mátis
Singularch: ORA (CZ)

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej.

Read More
Udalosti, NovinkyMárk Mátis
MANIFEST

Príďte s nami spoločne otvoriť nový akademický rok na Fakulte Architektúry, privítať našich najmladších nových kolegov, alebo sa zoznámiť so staršími spolužiakmi, architektmi/dizajnérmi a spoločne sa zabaviť 25. septembra už siedmy rok na MANIFEST v priestoroch Fakulty architektúry.

Read More
Prednáška Patrika Schumachera

Patrik Schumacher je vedúci londýnskeho ateliéru Zaha Hadid Architects. Spolu so Zahou Hadid zadefinovali prúd „parametrickej“ architektúry, ktorá sa pri tvorbe opiera o algoritmy reagujúce na prírodné parametre ako napríklad trajektória slnka, sila vetra,

Read More
AKO SA TO: PREZENTUJE 2

AKO SA TO: PREZENTUJE 2 je prednáška o tom, aká dôležitá je správna prezentácia pre celkový úspech projektu. O správnej prezentácii, grafickej úprave a marketingu hovoril druhý večer Martin Jenča aka Žltý zo štúdia MILK. Prednáška sa uskutočnila vo štvrtok 5.12.2013 na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Read More
Novinky, UdalostiMárk Mátis