Manifest

Zámerom malého mestského festivalu, ktorá je tradíciou už od roku 2013, je privítať prvákov na Fakulte Architektúry zaujímavým programom, predstavením školy a jej priestorov. Medzi sprievodný program patrí burza skrípt, materiálov, alebo študíjní poradcovia. Malý mestský festival nemôže ostať bez hudby, návštevníkov zabavia lokálne začínajúce kapely či Dji.