SINGULARCH

SINGULARCH_RAAMWERK_FB_Event.png

Čerstvé OvocieArchtung vás srdečne pozývajú na prezentáciu architektonického ateliéru RAAMWERK z Gentu, ktorá sa koná 19. septembra 2018 o 20:00 na pôde Fakulty architektúry STU, (Námestie slobody 9, Bratislava)
Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

RAAMWERK - traja kamaráti zo školy v Gente - Freek Dendooven, Gijs De Cock a Jon D'haenens založili v roku 2014 ateliér charakteristický inovatívnymi nápadmi a až krajnou pedantnosťou detailu, ktorá ústi do kvalitnej architektúry.

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), veľmi nás teší, že v roku 2018 naše prvé pozvanie prijali architekti RAAMWERK (Gent). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

Prednáška je súčasťou podujatia Manifest 2018.
Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo portál - architektúra, architekti, diela
Ďakujeme: Fakulta architektúry STU

ManifestMárk Mátis