SINGULARCH: Toni Gironès Saderra (ES) | TAB (AT)

 
 

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prezentáciu architektonických ateliérov estudi d'arquitectura – toni gironès saderra z Barcelony a TAB Collective z Viedne. Súčasťou programu bude aj diskusia na tému vizuálnej interpretácie architektúry s hosťami toito architekti a MAPAarchitekti.

Toni Gironès Saderra | Estudi d'arquitectura – je architektonická prax založená v Barcelone. Katalánsky pôvod tohto ateliéru je značne charakterizujúcim prvkom tvorby známej priestorovým ilustrovaním pojmu "minimálna konštrukcia / maximálna intervencia". Ich prístup k projektovaniu formujú dva kľučové elementy : limit, ako pracovný priestor, a čas, ako súčasť procesu stavby.

"Naše zameranie v tvorbe je založené na každodenných skúsenostiach ľudí, indentifikujúcich prah hodnôt a ich použitia vo vzťahu k životnému prostrediu a mazaním formálnych hraníc vzťahov medzi jednotlivými priestormi." – Toni Gironès Saderra

http://www.tonigirones.com

TAB – je viedenský kolektív založený v roku 2015, ktorý sa zameriava na experimentálne, ale aj špecifické sociálne a kultúrne témy a ich dopad na architektúru, urbanitu a dizajn. Výrazný rukopisný prístup k riešeniam otázok na netradičné témy sa TAB zásluhoval o prvú cenu v medzinárodnej súťaži "Metropolis, ideasforward" alebo aj o cenu outstanding artist award experimental design 2016.

"V našich koncepčných a architektonických projektoch sa snažíme spochybňovať súčasné agendy a usilujeme sa o tvorbu iných, autonómne vyvíjajúcich sa riešení." – TAB Collective

Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj, grantová schéma Bratislava - hlavné mesto SR - Ars Bratislavensis a Španielske veľvyslanectvo na Slovensku – Embajada De España En Bratislava
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo portál - architektúra, architekti, diela
Ďakujeme: Fakulta architektúry STU

Udalosti, NovinkyMárk Mátis