AKO SA TO: Prezentuje 3

19894883_757761247728005_276583721856152966_n.jpg

Grafika prezentácie architektonického návrhu by mala zrozumiteľne podať informáciu či už klientovi, kritikovi, verejnosti alebo divákovi. 

Ako veľmi sa líšia jednotlivé grafické vyjadrenia, a ako je dôležité si z nich správne vybrať vysvetlia Filipe a Ana z portugalského Fala atelier v treťom pokračovaní AKO SA TO. 

AKO SA TO: je formát prednášok, ktoré majú podporiť úroveň prezentácie študentov ich a povedomie o správnej voľbe portfólia.

Márk Mátis